Föreningar

Sandsjöfors Alliansförsamling


Sandsjöfors Alliansförsamling som tillhör Svenska Alliansmissionen är en kristen församling med närmare 30 medlemmar. Vi samarbetar med andra församlingar i närområdet, vårt mål är att sprida det kristna evangeliet.
Vi har ett omfattande barn- och ungdomsarbete. På tisdagskvällarna samlas tonåringarna i Möcklamo missionshus. På torsdagskvällarna är Allianskyrkan i Sandsjöfors full med livliga barn: 4 -7 år samlas då och kallas sig ”mysingarna”. Samtidigt är det UV-scout för 8 - 13 åringarna, ofta samlas de utomhus och lever scoutliv.
Alla är välkomna till våra offentliga gudstjänster, här nedan några glimtar från programutbudet.

Är ingen plats angiven är det i Allianskyrkan Sandsjöfors


Augusti

31 Torsdag 18.00 Startkväll för UV-scout och mysingarna.

September

2 Lördag 19.00 Höstupptakt Carina Göransson och Livsviktigt 2.0. Servering.

Oktober

1 Söndag 10.00 Gudstjänst med nattvard. Carina Göransson sång av Martin Pollack.
3 Tisdag 15.00 Dagledigträff med Rödja dragspelsklubb och Carina Göransson. Servering.
28 Lördag 16.00 Basar med offerhögtid, andakt Carina Göransson. Lotterier , försäljning och servering. Däckbytardax! Ta med dina vinterdäck och byter UV-scoutkåren under eftermiddagen. Kostnad 200 kronor.

November

3 Fredag 19.00 Hemlandssångernas kväll med Allianssångarna.

December

7 Torsdag 18.30 UV-scout och mysingarna ljusfest. Servering.

Vår pastor Carina Göransson har expedition i Sandsjöfors Allianskyrka.
Önskar du träffa henne så ring 076-837 60 55 så kan Ni träffas på
expeditionen i Sandsjöfors Allianskyrka.

Vi har många fler aktivitet som vi hälsar dig välkommen till, om det kan Du läsa i vårt församlingsblad Mötesplats samt under predikoturer i Smålands- Tidningen.
Vill du veta mer kontakta då Elly Jonsson tel. 0380 – 37 50 64
e-post: elly.j@telia.com

Bodafors PRO(Pensionärernas Riks Organisation)

Kontaktperson: Gösta Palmér  Kyrkogatan 21, 571 61 BODAFORS Tfn: 0380/ 37 11 49

Föräldraföreningen- Stensjön och Sandsjöfors

Föreningen är till för:
- Dig som har barn i skolan eller barnomsorgen
- Att hjälpa Dig att påverka miljö- och arbetssätt inom skolan och barnomsorgen
- Att samarbetet mellan hem, skola och barnomsorg skall fungera
- Att arbeta för att skolan och barnomsorgen skall få ökade resurser till ex läromedel, undervisning, lokaler, miljö, mat mm Medlemsavgiften är 75 kronor per familj.

Norra Sandsjö Bygdegårdsförening

Kontaktperson:
Ordförande: Gunnar Wallentinsson, 0380-37 50 19

För uthyrning av Bygdegården
Kontaktperson
: Christina Johansson
Tfn: 070-324 00 68
Hemsida:www.bygdegardarna.se/norra-sandsjo/


Norra Sandsjö Centerkvinnor

Kontaktperson: Siv Hjelm,
Änganäs, 571 91 Nässjö

Norra Sandsjö centeravdelning

Kontaktperson: Per Persson

Norra Sandsjö Fiskevårdsområde

Norra Sandsjö Fiskevårdsområde ansvarar för Sandsjön och Uppsjön. Sjöarna har en areal på 191 ha och är belägna i södra delen av Nässjö kommun. Väg 127 delar de båda sjöarna, och med båt kan man köra mellan dem.

Det är en bra kvalité på vattnet med ett högt naturligt pH. Intresset för fiske i sjöarna har ökat. Detta beror mycket på ett bra gösfiske. Vid  campingen vägdes 2001 in ca 400 kg gös som fiskats av sportfiskare.

Vårt arbete i fiskevårdsområdet är att:
- Bevaka vår vattenmiljö mot skada
- Med egen båt och eget vassaggregat bekämpa vass
- Se till att fiskare som löser fiskekort hos oss trivs i våra sjöar

Broschyr finns att rekvirera info@sandsjobygden.nu eller ladda ner pdf-filen! Fiskerivardsomrade_low.pdf

Vi Säljer Fiskekort på flera ställen men nedan följer några du lätt kan nå:
Vid Sandsjö Wärdshus finns en automat som är öppen dygnet runt!
- Sandsjöfors Livs mitt i Sandsjöfors. tfn: 37 51 05
- Åke Persson, Mostorp 0380-37 20 94
- Bertil Sandström, Hagfällan tfn: 0380-37 20 28
- Maj-Inger Johansson, Besekull 0380- 37 52 31
- On-line dygnet runt: www.svenskafiskevatten.se


24 timmar
Veckokort
Månadskort
Årskort

Enskild
50
150
200
400

Familj

200

450

 

Styrelsen består av:

Anders Karlsson, ordförande.
Norra Sandsjö Prästgård
4  571 63 Bodafors
Tel:  Fax 83,
E-post: anders.karlsson@citynetnassjo.se,
tfn 0380-37 20 53

Åke Persson, sekreterare,
tfn 0380-37 20 94

Carl-Erik Jansson, kassör,
tfn 0380-37 07 95

Maj-Inger Johansson,
tfn 0380-37 52 31

Olle Svensson, 
tfn 036-664 59

Länkar
www.svenskagaddklubben.com
www.detnaturligafisket.com

Litteratur
Alla tiders fiskar av Hasse Jansson. Här finns unika bilder av von Wright.

Fågelliv i Sandsjöbygdens sjösystem

Emåns smala, slingrande vattenfåra nära källområdet möter på sin väg genom Sandsjöbygden, fyra relativt grunda, vassrika sjöar - Hagasjön, Uppsjön, Sandsjön och Prinsasjön.

Uppsjön är bygdens förnämsta fågelsjö och en av de intressantaste på Höglandet och i Nässjö kommun. Bladvassen dominerar strandzonen i stora delar av sjön och den är en värdefull miljö, vid häckning, vila och födosök för ett flertal fascinerande fåglar. Vid Uppsjön med dess närområde på ca 500 m har t.o.m 2004, noterats 140 fågelarter. Med den förbättrade överblick som fågeltornet på västra sidan erbjuder kan antalet observerade arter väsentligt utökas.

I bladvassbältet finns för denna miljö typiska arter som bl.a: rörsångare, sävsparv, sävsångare, lövsångare och blåmes. I strandzonen ses och framför allt hörs, ofta ex.vis: rödhake, 3-4 trastarter, 5-6 mesarter, 5-6 sångare, bofink, grönsiska, järnsparv och sv.vit flugsnappare. Gärdsmyg sjunger vid nästan alla årstider.

En vår- och försommarmorgon kan bjuda på storspovens jublande drillar, tranors och storlommars mäktiga stämmor, rördrommens dova - nästan osannolika - mistlur, vattenrallens gälla skrik och en intensiv kör från bladvassens små sångare. Skäggdoppingars och änders läten ljuder ofta. Över vass och vattenyta skymtar inte sällan vackra rovfåglar som fiskgjuse och brun kärrhök och någon gång även lärkfalk.

Att från första parkett följa fiskgjusens spektakulära fisketeknik, en tät star-flocks hissnande flygövningar inför nattvilan i vassen - eller möjligheten att även SE! den märkliga rördrommen -kan bli minnesvärda höjdpunkter från ett besök i Uppsjö-tornet.

Kvällstid, då medljuset underlättar detaljstudium av fåglarnas dräkter, är också ett bra val för besök i tornet.
Under ljumma sommarnätter, fram till någon vecka in i juli, finns chansen att höra nattens sång och allehanda ljud från bladvassens invånare i Uppsjön.

Fågeltorn

Inom ramen för Emåns Ekomuseum i Bodafors verksamhet uppfördes hösten 2002 ett fågeltorn vid Uppsjöns västra strand. Informationstavla finns på tornet. Visa hänsyn till Uppsjöns fågel- och djurliv! Perioden 15.4 - 15.7 är spec. känslig för störning.

Lars-Johan Johansson

Norra Sandsjö - LRF

Norra Sandsjö LRF- avdelning
Ordförande och kontaktperson: Hans Evenholm
Tel: 0380/37 13 01
Mob: 0708/14 74 48
Hemsida LRF Jönköpings län: http://www.lrf.se/lan/f/

SPF Seniorerna Norra Sandsjö

Kontaktperson: Sven-Erik Gunnarsson
Övrarp 571 64 Sandsjöfors
Mobil: 070-3103463
Tfn: 0380-375049
 

Rödja Byalag

Kontaktperson: Ingegerd Tyreskog Rudu,
Östanskog, 571 63 BODAFORS
Tel:

Sandsjö Hembygdsförening

Kontaktperson: James Sandstedt
Hemsida: http://sandsjohembygdsforening.se

Sandsjöfors Sportklubb

Aktiviteter

BORDTENNIS
BOULE
BOXERCISE

Styrelsen består av:

Ordförande: Ragnbert Johansson
Telefon: 37 51 34
SEKRETERARE: JOHANNA JOHANSSON
Telefon : 37 52 47
KASSÖR: ANDREAS RUNEBORN
Telefon: 37 52 27

Övriga ledamöter

NINNI SYLVANER
KAROLA MARTINSSON
EVERT DAHLQUIST

Kontaktpersoner

KONTAKTMAN BORDTENNIS
RANGBERT JOHANSSON
Telefon: 37 51 34

KONTAKTMAN BOULE
LENNART JOHANSSON
Telefon : 37 51 38

KONTAKTMAN BOXERCISE
KAROLA MARTINSSON
Telefon: 37 50 90

Medlemsavgifter

FAMILJEKORT 200:-
VUXEN 100:-
BARN TILL 18 ÅR 50:-

VILL DU BLI MEDLEM SÄTT IN PENGAR PÅ bg 5454-3475.