Sandsjöbygdens samhällsförening

Styrelsen är följande:
Monica Wetterholm, ordförande,  0380 /37 20 93
Stefan Kruuse, kassör
Christin Ludeman, sekreterare
Övriga ledamöter
Ann-Marie Edh, 0380/37 09 46
Gunilla Ivarsson, 0380/37 51 07
Erik Silfwerbrand
Suppleanter
Emma Eriksson och Leif Edstrand

Vi är en samhällsförening som verkar för att Sandsjöbygden ska vara levande.
Vi är ca 270 medlemmar.
I vårt område bor ca 700 personer.
Föreningen är nu på sitt 52:a verksamhetsår.

Läs gärna om kompletteringstrafik under länken Samhällsservice

Vi arbetar aktivt med att utveckla bygden. För närvarande arbetar vi för att samhällsföreningen ska bli en naturlig samarbetspartner med Nässjö kommun.

Följande frågor arbetar vi med idag:

Ny brygga i Sandsjöbaden

Vi samverkar med Sandsjöbadens sommarstuge-förening om att utveckla området runtomkring Sandsjöbadet för turister och samhällsbor. Under det senaste året har vi röjt sly, tagit bort sten och fyllt på sand och jord och därmed utökat stranden med ca 100 m.

Vi har gjort allt arbete själva medan kommunen gett ett ekonomiskt bidrag plus material. På tur står att renovera bryggan.Dykarna som inspekterade bryggan 2002 kunde informera oss om att hopptornet står ytterligare några år men att stolpar invid stranden behöver bytas ut.
Inför sommaren 2014 renoverade kommunen vår brygga, nästan klart. Resten ska göras under vintern när man kan jobba på isen. Det beslutades att bryggan skulle finnas kvar och inte ersättas av flytbryggor. Detta är vi glada för i föreningen då vi hört att "vår" brygga är fin. Hopptornet finns tyvärr inte kvar, ett beslut i kommunen att inte ansvara för sådan anläggningar.
Vi har även en ny och fin toalettbyggnad i anslutning till badet och parkeringen.

Kommunen delegerar ut iläggning av bryggor och skötsel under badsäsongen. Numera är det Sandsjö Wärdshusa som sköter badplatsen.Motionsspår i Sandsjöfors

Samhällsföreningen har sedan några år tillbaka anlagt ett motionsspår. Det används både för promenader och jogging.

Lanthandelns dag & Sandsjöforsdagen

Lördagen den 2 juli är det Lanthandelns dag & Sandsjöforsdagen.Arrangemanget samverkas mellan Sandsjöfors livs, Sandsjöbygdens samhällsförening, Sandsjöfors sportklubb och Sandsjöfors Allianskyrka.Är du intresserad att delta med någon aktivitet hör gärna av dig till Åke Persson, 070 5632094 eller 070 56 320 94!

Lekplatser och grönområde

Fr o m 2016 är det Sandsjöforshallen som har avtal med tekniska kontoret om att sköta tre lekplatser, städa och  klippa gräsmattor vid infarten till Sandsjöfors. Ersättning utgår för för dessa tjänster.

Julgransutdansningen

som äger rum i Sandsjöfors. Ca 100 vuxna och barn möter traditionsenligt upp med dans kring Granen som numera finns inomhus i Sandsjöforshallen. Samhällsföreningen inbjuder både barn och vuxna inom ett stort område till att delta. Samhällsföreningen bjuder på korv, glögg och saft och  avslutas med tomtebesök.

Sandsjö Marknad

Marknaden äger rum vid Bygdegården i NorraSandsjö. Vi samverkar med Bygdegårdsföreningen, Sandsjö Hembygdsförening, LRF och Samhällsföreningen om Sandsjö Marknad. Där bjuds på olika produkter som bygdens knallar står för, yxkastning, lotterier, ponnyridning, utställningar och cafeteria.