Turism i Sandsjö- och Bodaforsbygden!

Den maffiga runstenen intill N Sandsjö kyrka

Sidan är under uppbyggnad

Sandsjöbygden ligger i södra delen av Nässjö kommun.

Bygden har historiska anor vilket den maffiga runstenen intill N Sandsjö kyrka vittnar om. Runstenen står på Runåsen. Stenen är den ståtligaste i landet menar Jan Agertz, Jönköpings läns museum.Stenen är rest under 1000-talet. Tegn som är urfadern levde under 800-talet är härmed den äldste till namnet kända smålänningen.

Norra Sandsjö kyrka är från senare hälften av 1100-talet. Kyrkan har en fristående klockstapel som är från 1600-talets mitt. Storklockan i klockstapeln är från 1752 då den fick sin omgjutning.

Flygbild över Uppsjön med Sandsjöbadet, Sandsjö Wärdshus och Sandsjöbadens Camping på bilden.

Sandsjö Wärdshus är pärlan i Sandsjöbygden!

Hemsida: www.sandsjo.se  tfn: 0380-37 50 78

Värdshuset ligger vackert vid stranden till Uppsön. I anslutning till värdshuset finns en bangolfbana och Sandsjöbadet.

Värdshuset är öppet alla dagar på året och erbjuder läckra rätter!

Sandsjöbadens Camping

Tfn: 0380-372 000
I närheten av Värdshuset ligger en liten camping för husvagnar och det finns även flera  stugor för uthyrning.

Sandsjöbadet

Båtuthyrning

Hyr båten av Norra Sandsjö Fiskevårdsområde!
Ring Maj-Inger Johansson 0706-39 22 33

Stuguthyrning

Besekull www.besekull.se TFn: 0380-375 959 0706-39 22 33

Dammtrivsel

www.dammtrivsel.se Tfn: 0380-37 52 77

Fågeltornet vid Uppsjön

Norra Sandsjö kyrka

Den vitputsade kyrkan i romansk stil är från slutet av 1100-talet men byggdes om på 1600-talet. Kyrkan har många märkliga och värdefulla inventarier och har ett rikt dekorerat innertak från 1709. Den tornlösa stenkyrkan härrör från 1100-talet. Den förlängdes mot öster senare under medeltiden och mot väster ca 1600. Vid en stor ombyggnad 1696–1709 breddades kyrkan mot norr till det dubbla. Den rika barockinteriören har takmålningar från 1709 och akantusmåleri på väggarna, men fragment finns också av kalkmålningar från 1500-talet. Ett krucifix från 1400-talet och en romansk dopfunt har bevarats.

Printzensköld - Bornholm - Prinsnäs herrgård

Printzensköld fick år 1651 sätesgården Prinsnäs (tidigare Söndrarp) för sina bragder under svenskkrigen. Gården ligger ett par kilometer från N.Sandsjö kyrka. Namnbytet på gården Söndrarp till Prinsnäs var ett sätt för Anna Hård af Segerstad att hedra sin namn Printzensköld.

Han utnämndes efter freden i Roskilde 1658 till guvernör på Bornholm. Bornholm blev svenskt i fredsuppgörelsen. Printzensköld mördades efter 224 dagar.

Hans hustru Anna Hård af Segerstad och 4 barn sattes i fängsligt förvar, där den yngste sonen Jakob dog knappt två år gammal. Familjen fick till slut återvända till Prinsnäs. Stoftet efter Printzensköld fördes till N Sandsjö kyrka där han är begravd under golvet i kyrkan.

Familjen Printzensköld

En minnestavla av familjen Prinzensköld hänger i kyrkan. Den målades troligtvis av "hovkonterfejaren"Johan Werner. Tavlan hängdes upp 1662.
Anna Hård af Segerstad levde kvar på Prinsnäs till1692 då hon dog. Hon begravdes i Norra Sandsjö kyrka.

Fiske- Fishing

Deutsch: Vacant!
English: Anders Karlsson 0380-37 20 53, 070-514 96 30
Fiskebroschyr: Fiskerivardsomrade_low.pdf

Broschyrer:

Attraktioner och service i Sandsjöbygden: Sandsjö Wärdshus, Sandsjöbadens Camping,
Sandsjöfors livs
Fiske och naturupplevelser: Sandsjö Wärdshus, Sandsjöbadens Camping, Sandsjöfors livs.

Bodaforsbygden besöksmål

Emåns Ekomuseum hemsida www.ekomuseum.nu

Ett förstklassigt besöksmål i Bodafors-det enda brunvita besöksmålet i Nässjö kommun. Anläggningen är öppen året runt.
Varje år nyskapas utställningar.

Anläggningen är riktad till alla åldersgrupper. Barnen har fått en särskild vattenanläggning som de kan upptäcka vattnets kvaluiteer i. Servering finns.

En fantastisk naturslinga på 3 km finns i anslutning till ekomuseet och som är öppen alltid. Den slingrar sig vackert utmed Emån. Emån har en av sina källor lite nord om Bodafors. Till anläggningen finns flera byggnader som Kvarnen, Stallet, Smedjan som har sitt ursprung från företaget Svenska möbel som har sitt ursprung här.

Kvarnen
Smedjan är öppen vissa dagar: Där finns smeden Lars-Göran Larsson flera dagar i veckan.

Smedjan
Smedjan är öppen vissa dagar: Där finns smeden Lars-Göran Larsson flera dagar i veckan.

Naturslingan
3 km slinga där det finns informationstavlor om de olika vegetationstyperna utmed Emån.

Pelargonmuseet

www.pelargonmuseum.se
Tfn: 0380-371349
Pelargonmuseum med Nationalsamling i Bodafors.
Här finns över 5000 olika pelargoner.
Museet har även postorderföräljning.

Hembygdens hus med Radiomuseum

http://sandsjohembygdsforening.se
Tfn: 073-4158914
Där finns arkiv om bygdens historia och även ett Radiomuseum.